Salt la navigare

Deoarece suntem mereu la curent cu ultimele modificari legislative, cele mai recente stiri si noutati in domeniul economico-financiar si avem acces la o vasta baza de date de formulare, modele declaratii, avize, registre, etc. si consideram ca trebuie sa avem clienti si colaboratori informati, dorim sa impartasim si cu dvs. o mica parte din cunostintele noastre.


 1. Act Aditional de Reziliere Contract Prestari Servicii


  ACT ADITIONAL Nr. ....

  la contractul de prestari servicii nr. N1 din 01.01.2011
  intre SC. Firma X SRL si SC. Firma Y SRL  Autoritatea contractanta Firma X SRL, cu sediul in Loc. …………………..…., Str……………………… ….. nr. …, judetul ………………., număr de inmatriculare J..../ .../ ..., codul fiscal RO ........................., cod IBAN: ............................................, deschis la banca ........................................., reprezentată prin Dl. ..........................., functia – Administrator, in calitate de Prestator,

  Si

  Autoritatea contractanta Firma Y SRL, cu sediul in Loc. …………………..…., Str……………………… ….. nr. …, judetul ………………., număr de inmatriculare J..../ .../ ..., codul fiscal RO ........................., cod IBAN: ............................................, deschis la banca ........................................., reprezentată prin Dl. ..........................., functia – Administrator, in calitate de Beneficiar, hotarasc modificarea contractului anterior enuntat, dupa cum urmeaza:

  Art. 1 Incetarea contractului de prestari servicii, incepand de azi, data semnarii prezentului act aditional, incetare intervenita inainte de termen (zi/ll/an), ca urmare a acordului partilor.

  Prezentul act aditional s-a incheiat la ………….., azi …………., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

  SC. Firma X SRL  SC. Firma Y SRL
  Dl. ……………….      Dl. ………………..
  Semnatura          Semnatura

   

  Resurse Financial: analize economico-financiare; declaratii fiscale; studii investitii; impozite; tva; evaluari financiare; monografii contabil, evaluari companii, procedee contabile, etc.


 2. Resurse/Informatii legislative, economice, financiare utile

  Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania

  www.ceccar.ro

  Informatii si programe declaratii fiscale

  www.anaf.ro

  Codul de Procedura fiscala

  http://static.anaf.ro

  Portalul Uniunii Europene

  http://europa.eu

  Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti

  www.ccir.ro

  Regia Autonoma - "Monitorul Oficial"

  www.monitoruloficial.ro


    3. Legislatia nationala 4. Resurse si link-uri 5. Ordin 1834/2012 | legislatie contabilitate online

  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

    6. Ordin 1087/2012 | legislatie contabilitate online

  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

    7. Ordin 793/2012 | legislatie contabilitate online

  pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

    8. Ordin 1235/2012 | legislatie contabilitate online

  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater