Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • OUG 114/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2565/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2018

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 309/2018 | legislatie contabilitate online


  Lege privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale sia evitarii platii impozitelor si a protocolului la conventie, semnate la Bucuresti la 18 octombrie 2017

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3040/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea operatiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 937/2018 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3659/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 285/2018 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea art. 452 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2936/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2906/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata, reprezentand impozit pe venit, contributie individuala de asigurari sociale si contributie individuala de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizii de impunere anuala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2937/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 100/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3456/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 89/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 714/2018 | legislatie contabilitate online


  Hotarare privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3067/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2093/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoane fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1855/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1869/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1960/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Adminsitrare Fiscala nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si / sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1825/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 165/2018 | legislatie contabilitate online


  Lege privind acordarea biletelor de valoare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 163/2018 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1613/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1612/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 354/2018 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1618/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2018

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1931/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1938/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si / sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 590/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului de contract de vanzare a cerealelor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 25/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 888/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 72/2018 | legislatie contabilitate online


  Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 565/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 3/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 33/2018 | legislatie contabilitate online


  Hotarare privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017 precum si a modelului planului de remediere

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 223/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea / renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1209/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 2/2018 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 187/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenite si pentru care nu exista obligatia de declarare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 470/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabiel anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3132/2018 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 4160/2018 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3254/2018 | legislatie contabilitate online


  privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoane fizice, contribuabili potrivit titlului IV din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 3/2018 | legislatie contabilitate online


  a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 2/2018 | legislatie contabilitate online


  a bugetului de stat pe anul 2018

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater