Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Ordin 2218/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea valorii nominale indexate a unjui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 84/2016 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3386/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2082/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2994/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor / documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 170/2016 | legislatie contabilitate online


  Lege privind impozitul specific unor activitati

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 46/2016 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1938/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2393/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. )12= lit. E= din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii in registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. H) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1265/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din legea nr. 70/12015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2011/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) DIN Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1155/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2037/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2048/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3841/20145 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1056/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 916/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 32/2016 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1503/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 934/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 583/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 962/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 28/2016 | legislatie contabilitate online


  Lege privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 159/2016 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 889/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatori

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 793/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 236/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 795/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 726/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 631/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 103/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. A(-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 102/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana, legate de luicrari asupra bunurilor mobile corporale, si a instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 47/2016 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 591/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 587/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 588/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 104/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepositului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 295 alin. (1) lit. A) pct. 8 liniuta a doua din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 123/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 442/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 52/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 4147/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 1/2016 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 4160/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3846/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3841/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3840/2016 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater