Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Ordin 3831/2015 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 267/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 249/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 518/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 45/2015 | legislatie contabilitate online


  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1234/2015| legislatie contabilitate online


  privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 44/2015 | legislatie contabilitate online


  privind acordarea unor facilităţi fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 878/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 845/2015 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1198/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2594/2015 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 897/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2319/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1113/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 227/2015 | legislatie contabilitate online


  privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2213/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.323/2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2204/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 435/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 39/2015 | legislatie contabilitate online


  privind cazierul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2203/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 876/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 614/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1966/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1965/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 582/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 835/2015 | legislatie contabilitate online


  privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1964/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Decizia 2/2015 | legislatie contabilitate online


  a Comisiei fiscale centrale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 225/2015 | legislatie contabilitate online


  privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 207/2015 | legislatie contabilitate online


  privind Codul de Procedură Fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 576/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 17/2015 | legislatie contabilitate online


  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 209/2015 | legislatie contabilitate online


  privind anularea unor obligaţii fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 193/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 152/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 773/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 775/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 187/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 183/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Decizia 363/2015 | legislatie contabilitate online


  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 173/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 28/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 151/2015 | legislatie contabilitate online


  privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 600/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 120/2015| legislatie contabilitate online


  privind stimularea investitorilor individuali-business angels

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 121/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 125/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 367/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1069/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 577/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 572/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 528/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 17/2015 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 97/2015Ordin 513/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 513/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 8/2015| legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 6/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 837/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 70/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 417/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 12/2015 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 57/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 168/2015 | legislatie contabilitate online


  privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 54/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 632/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 256/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 2/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 197/2015 | legislatie contabilitate online


  privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 141/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 170/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 468/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 467/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 159/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 166/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 320/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 138/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 117/2015 | legislatie contabilitate online


  privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 5/2015 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 106/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 10/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 83/2015 | legislatie contabilitate online


  privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 4/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 60/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 65/2015 | legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 23/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 12/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 20/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 15/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 112/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 18/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 11/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 19/2015 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1820/2015 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 17/2015 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 1/2015 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 50/2015 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater