Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • HCCF 9/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 4024/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 92/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 91/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 187/2014 | legislatie contabilitate online


  a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 186/2014 | legislatie contabilitate online


  a bugetului de stat pe anul 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1802/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1798/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

   
 • Ordin 4019/2014 | legislatie contabilitate online


  privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 4018/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3998/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1682/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 171/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 80/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1091/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 79/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 798/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Decizia 681/2014 | legislatie contabilitate online


  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1620/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3565/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3564/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2207/2014 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 567/2014 | legislatie contabilitate online


  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 36/2014 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 68/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 550/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3093/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2906/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3001/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 32/2014 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 126/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2869/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 123/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1210/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 787/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 784/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1154/2014 | legislatie contabilitate online


  privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 25/2014 | legislatie contabilitate online


  privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2447/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2446/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 25/2014 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2280/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2281/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 936/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1847/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 917/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 537/2014 | legislatie contabilitate online


  privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1703/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 872/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 91/2014 | legislatie contabilitate online


  privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 46/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 85/2014 | legislatie contabilitate online


  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1672/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 40/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1136/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1292/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 421/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 578/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV - 2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 665/2014 | legislatie contabilitate online


  privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 23/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 69/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 332/2014 | legislatie contabilitate online


  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de munca

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 19/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 491/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 530/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 14/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 196/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 119/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 18/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 225/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 8/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 256/2014 | legislatie contabilitate online


  privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 235/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 192/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 223/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 72/2014 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 77/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 117/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 2/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 61/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2506/2014 | legislatie contabilitate online


  privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 7/2014 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 127/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 123/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 93/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2503/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 79/2014 | legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 59/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1977/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit.  Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 24/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2502/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3851/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3853/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 35/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 376/2014 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 4/2014 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 1/2014 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ord. 35/2014 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater