Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Ordin 3816/2013 | legislatie contabilitate online


  privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3854/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3884/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2067/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3883/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2030/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3806/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2006/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1042/2013 | legislatie contabilitate online


  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 111/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3763/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2007/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 965/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 340/2013 | legislatie contabilitate online


  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3751/2013 | legislatie contabilitate online


  privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 955/2013| legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3713/2013| legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1920/2013 | legislatie contabilitate online


  privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1906/2013 | legislatie contabilitate online


  de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3582/2013 | legislatie contabilitate online


  privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3581/2013 | legislatie contabilitate online


  privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1898/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1891/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 303/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 291/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 871/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 102/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 848/2013| legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 33/2013 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1778/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3330/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 277/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3361/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2210/2013 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2209/2013 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3331/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1711/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 262/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 261/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 91/2013 | legislatie contabilitate online


  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 29/2013 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 3136/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2980/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 88/2013 | legislatie contabilitate online


  privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2986/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1520/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1504/2013 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1479/2013 | legislatie contabilitate online


  privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 136/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 28/2013 | legislatie contabilitate online


  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 31/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2223/2013| legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2224/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1436/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 613/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 22/2013 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 549/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 938/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 16/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1013/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 250/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 877/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 878/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 453/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Circulara 17/2013 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 606/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 607/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1356/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 641/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 55/2013 | legislatie contabilitate online


  privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 618/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 608/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 50/2013 | legislatie contabilitate online


  privind reglementarea unor măsuri fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 276/2013 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 168/2013 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 274/2013 | legislatie contabilitate online


  privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 225/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 882/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 883/2013 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 467/2013 | legislatie contabilitate online


  privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 476/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 450/2013| legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 339/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 426/2013 | legislatie contabilitate online


  privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 342/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 393/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 72/2013 | legislatie contabilitate online


  privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 354/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 50/2013| legislatie contabilitate online


  privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 84/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 250/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 79/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 12/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 230/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 195/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 224/2013 | legislatie contabilitate online


  privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 6/2013 | legislatie contabilitate online


  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 184/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 65/2013| legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 6/2013| legislatie contabilitate online


  privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 23/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 8/2013| legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 20/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 24/2013 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 40/2013| legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 8/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 "Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1553/2012 | legislatie contabilitate online


  privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 17/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

   
 • Ordin 1992/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 1/2013 | legislatie contabilitate online


  pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1994/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater