Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Ordin 1948/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1940/2012 | legislatie contabilitate online


  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1309/2012 | legislatie contabilitate online


  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1291/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1950/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1286/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 94/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1951/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 87/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1690/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1913/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1708/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 84/2012 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1822/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1823/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1123/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1147/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1714/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2423/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin1768/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1525/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1519/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1790/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 68/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1485/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 209/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 208/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1449 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 1071/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2722/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1331/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 177/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1529/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1400/2012 | legislatie contabilitate online


  privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 2028/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 162/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1436/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1303/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 47/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 21/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OG 23/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • OUG 16/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1118/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1180/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1135/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 1100/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 147/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 148/2012 | legislatie contabilitate online


  privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 126/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • HG 670/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Legea 113/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 891/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" şi 620 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 892/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 879/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 882/2012 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 881/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 874/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater

   

 • Ordin 772/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 821/2012 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2012

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 700/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 714/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Regulament 6/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 640/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declarare privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 647/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 15/2012 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 256/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 649/212 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 225/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, precum şi a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Circulara 12 BNR | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 418/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal"

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 41/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 45/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 205/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 208/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 2/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 144/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 207/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 794/2012 | legislatie contabilitate online


  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 247/2012 | legislatie contabilitate online


  privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 177/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 163/2012 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 225/2012 | legislatie contabilitate online


  privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 155/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 138/2012 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 108/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 110/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Circulara BNR 5/2012 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 50/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 57/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 74/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 1/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 70/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 78/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OG 2/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 53/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153", precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal"

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 52/2012 | legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 62/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 33/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 9/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 28/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 9/2012 | legislatie contabilitate online


  privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2993/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" şi a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Circulara BNR 1/2011 | legislatie contabilitate online


  privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OG 15/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 24/2012 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater