Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • HG 1260/2011 | legislatie contabilitate online


  privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3729/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.434/2010

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3642/2011 | legislatie contabilitate online


  privind depunerea declaraţiilor fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3665/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3022/2011 | legislatie contabilitate online


  privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

   

 • OUG 125/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3596/2011 | legislatie contabilitate online


  privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 1225/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3578/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 294/2011 | legislatie contabilitate online


  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 293/2011 | legislatie contabilitate online


  a bugetului de stat pe anul 2012

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Ordin 3565 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1183/2011 | legislatie contabilitate online


  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2012

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3577/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Ordin 2875/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 238/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1252/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Orin 2795/2011 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 216/2011 | legislatie contabilitate online


  privind interzicerea activităţii de cămătărie

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Ordin 3392/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3389/2011 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 1105/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 1078/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 894/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3374/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2706/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2677/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2696/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3347/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3253/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2618/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2604/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3138/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun" şi ale formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2556/2011 | legislatie contabilitate online


  privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

 • Ordin 3193/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3194/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3154/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 3162/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 204/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru abrogarea unor acte normative

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 30/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 25/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 773/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1918/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Ordin 2283/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 856/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2239/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2230/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2234/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 458/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2351/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2215/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Legea 106/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 642/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

   

 • HG 500 | legislatie contabilitate online


  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2137/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 49/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1474/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1984/2011 | legislatie contabilitate online


  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 2017/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 46/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 62/2011 | legislatie contabilitate online


  a dialogului social

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • OUG 37/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1930/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1932/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

   

 • HG 247/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1967/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1873/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   

 • Legea 52/2011 | legislatie contabilitate online


  privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila. 
   Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 437/2011 | legislatie contabilitate online


  privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila. 
  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1977/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 40/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 257/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • OUG 29/2011 | legislatie contabilitate online


  privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 113/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
   
 • Ordin 724/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 351/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   

   
   
 • Ordin 1752/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
   
 • Ordin 159/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 150/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • OUG 17/2011 | legislatie contabilitate online


  privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 1083/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 24/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Argeş şi Botoşani şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 1032/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 118/2011 | legislatie contabilitate online


   privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 959/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 96/2011 | legislatie contabilitate online


  pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
   
 • OUG 6/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 1081/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 1080/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţ ; ionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 233/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal

   

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 86/2011 | legislatie contabilitate online


  presupune modificarea şi completa a rea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 25/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie-inventar privind contr i buţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 73/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 183/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 232/2011 | legislatie contabilitate online


  privind procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 21/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 52/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

  Accounting office. Tax consultant

   

 • Ordin 120/2011 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional" şi "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 95/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 52/2011 | legislatie contabilitate online


  privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul "Creanţe fiscale" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   

   
   
 • Ordin 30/2011 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 29/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 55/2011 | legislatie contabilitate online


  privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 1865/2010 | legislatie contabilitate online


  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
   
 • Ordin 1/2011 | legislatie contabilitate online


  privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 13/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 34/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 2870/2010 | legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

 • HG 1397/2010 | legislatie contabilitate online


  privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • OUG 117/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   

   
   
 • HG 1355/2010 | legislatie contabilitate online


  decembrie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • Ordin 2869/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • HG 1347/2010 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.
  Accounting office. Tax consultant

   

   
 • OG 29/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Arad. Contabilitate. Consultanti fiscali. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant

   

 • Legea 132/2011 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   Accounting office. Tax consultant