Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • HG 89/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 200/2010 | legislatie contabilitate online


  privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • OUG 4/2010 | legislatie contabilitate online


  privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HCCF 5/2010 | legislatie contabilitate online


  privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 1430/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 99/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.321/2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 101/2010 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 76/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 77/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 75/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea 12/2010 | legislatie contabilitate online


  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea 11/2010 | legislatie contabilitate online


  a bugetului de stat pe anul 2010

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HG 37/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 14/2010 | contabilitate online Romania


  privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 3/2010 | contabilitate online Romania


  pt. aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 5/2010 | contabilitate online Romania


  pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 4/2010 | contabilitate online Romania


  pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 6/2010 | contabilitate online Romania


  pt. aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 7/2010 | contabilitate online Romania


  pt. aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • Ordin 20/2010 | contabilitate online Romania


  pt. modificarea şi completarea procedurii de stingere a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • HG 1620/2009 | contabilitate online Romania


  pentru modificarea şi completarea 2.0/cache/Legislatie/temp/00071251.htm">Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

  Info Servicii contabile - Consultanta financiara - Audit
 • OUG 123/2010 | legislatie contabilitate online


  pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea 287/2010 | legislatie contabilitate online


  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea 286/2010 | legislatie contabilitate online


  a bugetului de stat pe anul 2011

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin 62/2010


  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2010